Burgemeester Françoisplein

gedenkmonument jonkheer Mr. D.R. Gevers-Deynoot

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Brink, H.J. van den
 • Bouwstijl
  Neo-Lodewijk XVI
 • Wijk
  Loosduinen
 • Bouwjaar
  1877
Registerblad 

Gedenkmonument voor jonkheer Mr. D.R. Gevers-Deynoot (1807- 1877) uit 1878, ontworpen door de Haagse architect A.J.H. van den Brink en uitgevoerd door de Dordtse steenhouwer A.P. Schotel.
Bij de organisatie van het Loosduinse landbouwbedrijf, lange tijd de belangrijkste bron van welvaart voor Loosduinen, speelde jonkheer Mr. Dirk Rudo Gevers Deynoot een grote rol. Hij bewoonde de Loosduinse buitenplaats Rusthoek. In 1847 was hij één van de oprichters van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Reeds het volgende jaar vond op Rusthoek de oprichtingsvergadering plaats van een eigen Westlandse afde ling. Na zijn overlijden richtte de maatschappij uit erkente lijkheid een gedenkmonument voor hem op.
Het gedenkmonument is circa 7 meter hoog en bestaat uit een hardstenen terras, waarop in Bollendorf er zandsteen een voet stuk met obelisk is geplaatst. Op de voorzijde van de obelisk is een marmeren plaat met het woord "Landbouw" en aan de achterzijde in marmer het familiewapen terwijl bronzen guir landes de obelisk omkransen. Aan elke zijde van het voetstuk is een marmeren plaat bevestigd waarop staat te lezen aan de voorzijde "Mede oprichter en secretaris der Maatschappij", aan de achterzijde "Aan jonkheer Mr. Dirk Rudolph Gevers-Deynoot", rechts "De Hollarxdsche Maatschappij van Landbouw" en links "geboren 1 april 1807 overleden op Rusthoek 3 april 1877".
Oorspronkelijk stond de gedenkzuil op de buitenplaats Rust- hoek; in 1909 verhuisde het naar het Copernicusplein en in 1928 is het monument tenslotte verplaatst naar het Burgemees Françoisplein.

Gedenkmonument van algemeen belang voor de gemeente Den Haag vanwege de kunsthistorische waarde. Historische waarde ontleent het aan zijn functie als gedenkteken voor jonkheer Mr. D.R. Gevers-Deynoot.
 

genomen vanaf de Burgemeester Hooftstraat-zijde
genomen vanaf de Burgemeester Hovylaan-zijde