Burgemeester van Karnebeeklaan 15

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Archipelbuurt
 • Bouwjaar
  ca. 1880
Registerblad 

Linker gedeelte van een dubbel herenhuis in eclectische neorenaissancestiji uit omstreeks 1880. Het dubbele huis bestaat uit souterrain, belétage, verdieping en kapverdieping in het met leien gedekte Mansardedak dat een verhoogd middengedeelte bezit.
De totale breedte van het complex beslaat zeven vensterassen. De lijstgevel vertoont een hardstenen plint en souterrain, geprofileerde waterlijsten tussen de bouwlagen en een houten hoofdgestel met gekorniste kroonlijst, voluutconsoles en, in het fries, panelen en liggende vensters. De asymmetrische gevel bezit een brede en een smalle risaliet, tegen de belétage van een geblokte bepleistering voorzien en tegen de verdieping met geblokte lisenen op de hoeken. De vensters in de terugliggende geveldelen bezitten geblokte strekken. De vensters in de brede risaliet dragen in de belétage hoofdgestellen en in de verdieping segmentvormige frontons. De driedelige vensters in de risaliet van no. 15 vertonen een zelfde behandeling. De getoogde souterrainvensters van no. 15 bezitten siertraliewerk. De deurpartij van no.l5 vertoont het karakter van de "Um Achtzehnhundert" beweging in de rijke barokke detaillering met kroonlijst waarboven een opzetstuk met zijvoluten, rondvenster, festoenversiering en gebogen fronton met lofwerk. Deze deurpartij is mogelijk omstreeks 1910 aangebracht. In de getoogde deuromlijsting met maskersluitsteen een deur met panelen en smeedwerk.
Het pand heeft interieurs uit de bouwtijd.

Pand van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage vanwege de architectuurhistorische waarde. Het pand ontleent een toegevoegde waarde aan het feit dat het deel uitmaakt van een monumentaal dubbel herenhuis, dat op zijn beurt een onderdeel vormt van een harmonisch ensemble uit de tweede helft van de 19de eeuw.

meer weten 
herenhuis bezit interieurafwerkingen uit de bouwtijd.
voordeur nr. 15
entreepartij met vestibule