Christinalaan 1 t/m 40

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Willemspark
  • Bouwjaar
    1913
Registerblad 

Exploitatiehofje uit 1913 gelegen achter de hoofdbebouwing aan de Cantaloupenburg. Bekend onder de naam Christina-laan.

Exploitatiehofjes werden vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd toen als gevolg van de industriële revolutie grote groepen arbeiders naar de steden trokken. De hofjes werden gebouwd in het centrum en de eerste stadsuitbreidingen buiten de historische binnenstad. Het woord exploitatiehofje zegt het al; de huisjes werden alleen gebouwd om er aan te verdienen. Omdat voor bouwen achter de openbare straat destijds geen vergunning nodig was, zijn deze hofjes veelal te vinden op binnenterreinen waar zij achter de statige woonhuizen aan de straat een verborgen bestaan leiden. De bouw van exploitatiehofjes liep in het begin van de twintigste eeuw snel ten einde.
Het hofje Christina-laan is dan ook een zeer laat voorbeeld van een exploitatiehofje. Het werd in 1913 gebouwd op initiatief van A.J. Kooper en is toegankelijk via een brede open poort aan de Cantaloupenburg waar in grote letters Christina-laan boven staat. Het hofje bestaat uit drie rijen woningen, waarvan twee rug-aan-rug. Het zou aanvankelijk bestaan uit vier rijen, maar na de eerste wereldoorlog is het nooit afgebouwd. Wel vond vlak na de oorlog een verbouwing plaats, waarbij de oorspronkelijke verdiepingen met een kleine schuine kap werd vervangen door volwaardige bouwlagen met een plat dak. Ook de uitbouwen zijn later toegevoegd. De in baksteen opgetrokken gevels waren oorspronkelijk geheel in schoon mestelwerk uitgevoerd. De uitbouwen en de begane grond zijn in de loop der tijd voorzien van een witte sauslaag. Iedere woning is twee traveeën breed voorzien van schuiframen op de verdieping met gedeeld bovenlicht en op de begane grond een breed T-venster met driedelig bovenlicht.

Het hofje Christina-laan is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een op een binnenterrein gesitueerd vroeg twintigste eeuws exploitatiehofje in één van de eerste stadsuitbreidingen buiten het centrum.

 

doorkijk
De poort aan de straatzijde. Te zien is de naamgeving 'Christinalaan'
linkerkant
rechterkant