Conradkade 70 t/m 88, Laan van Meerdervoort 207/209, Reinkenstraat 2 t/m 2f

Corner House

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Grijpma, J.
 • Bouwstijl
  Zakelijk Expressionisme
 • Wijk
  Duinoord
 • Bouwjaar
  1928-1930
Registerblad 

Dit appartementencomplex is opgericht in opdracht van de Rotterdamsche Lloyd voor hun Indische clientèle. Het restaurant op de begane grond werd uitgebaat door Westergaard, een oud-hofmeester van de Lloyd. Later vonden hier bijeenkomsten plaats van de Haagse afdeling van de Indische Club. 

Het complex van winkels en woningen heeft een langgerekte plattegrond, waarvan de laagbouw langs de Conradkade is gesitueerd en een in hoogte oplopend bouwblok op de hoek van de Conradkade, Laan van Meerdervoort en Reinkenstraat is geplaatst. Een dergelijke opbouw met hoogteaccenten op stedenbouwkundig belangrijke punten is kenmerkend voor de planologische ideeën in de twintiger en dertiger jaren. De gevels zijn opgetrokken in donkerrode baksteen en vertonen de opbouw van het zakelijk expressionisme. In het interieur en de gemeenschappelijke hal zijn nog originele details (zoals de tegelafwerking) te vinden. 

 Het complex is van architectuurhistorische waarde als winkel/wooncomplex in de stijl van het Zakelijk Expressionisme. Van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaans- en bewonersgeschiedenis die vertelt over de Indische gemeenschap toentertijd in Den Haag. 

 Omvang bescherming: gevels, entreehallen en trappenhuizen