De la Reyweg 210 en 212

Burgerschool

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Schadee, A.
 • Wijk
  Transvaalkwartier
 • Bouwjaar
  1915
Registerblad 

Burgerschool, opgeleverd in 1917 naar een ontwerp uit 1915 van de architect A. Schadee (1862-1937) werkzaam bij de toenmalige Dienst Gemeentewerken. De aannemer was G.F.G. van Eykelen uit de Fultonstraat 119 te Den Haag. Het schoolgebouw is gelegen aan De la Reyweg tussen de Heilbronstraat en Natalstraat.

In het ontwerp is de oriëntatie op de - ten opzichte van de Heilbronstraat en Natalstraat - enigszins schuin gepositioneerde De la Reyweg belangrijk geweest. Langs de De la Reyweg bevindt zich de hoofdentree van het scholencomplex. In een links van de hoofdingang gesitueerd bouwvolume van één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak is het gymnastieklokaal ondergebracht. De hoofdentree bevindt zich tezamen met het trappenhuis in een tussen het gymnastieklokaal en hoofdgebouw gesitueerd hoog rechthoekig bouwdeel dat wordt beëindigd met een door pannen gedekt zadeldak. Het hoofdgebouw met de gangen en leslokalen, evenwijdig gelegen aan de Natalstraat, bestaat uit drie hoge bouwlagen gedekt met een door pannen gedekte samengestelde kap. Aan de achterzijde hiervan is nog een extra klaslokaal van één bouwlaag onder plat dak toegevoegd. Om het hoofdgebouw goed te laten aansluiten met de t.o.v. de Natalstraat schuin georiënteerde De la Reyweg is een apart bouwdeel van twee bouwlagen met plat dak langs de De la Reyweg ontworpen. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk in de voor Schadee en zijn tijd typerende stijl uit de overgangsperiode in de bouwkunst van het eerste kwart van de twintigste eeuw, waarin stilistische elementen uit zowel de neo-stijlen als invloeden van Berlage meespelen. Kenmerkend voor deze school is de oriëntatie op de De la Reyweg van entree en gymnastieklokaal, de geprononceerde kappen met rode pannen en het hier en daar toegepaste decoratieve metselwerk in de gevels en daklijst.

De school is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de in opdracht van de gemeente Den Haag ontworpen scholen in de stijl uit de overgangsperiode in de bouwkunst van het eerste kwart van de twintigste eeuw. Tevens van cultuurhistorische waarde als één van de historische ankerpunten van de wijk Transvaal waar door stadsvernieuwing en herstructurering de identiteit snel verandert.

NB: De later op het schoolterrein toegevoegde ronde nieuwbouw langs de Heilbronstraat valt niet onder de bescherming

linker zijgevel
Voorgevel
Linker deel voorgevel
trappenhuis begane grond
tegelwerk trappenhuis
tegelwerk gang 2e verdieping