De la Reyweg 628, Veluweplein 1, Schalk Burgerstraat 425

Ambachtsschool

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Vreeswijk, H. van
 • Wijk
  Transvaalkwartier
 • Bouwjaar
  1932
Registerblad 

Ambachtsschool gelegen op de hoek van De La Reyweg, Veluweplein en Schalk Burgerstraat, ontworpen in 1932 in opdracht van de "Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen voor jongens en meisjes te 's-Gravenhage en omstreken". Bouwkundig ingenieur H. van Vreeswijk en aannemer Gesman Zoetemeijer waren onder andere bij dit project betrokken. De school is op 28 juni 1934 in gebruik genomen.
De school is met zijn hoofdvleugel gericht op het Veluweplein en vormt de zuidelijke entree van de wijk Transvaal. Hiermee neemt het een belangrijke stedenbouwkundige positie in. Het gebouw bezit naast de hoofdvleugel aan het Veluweplein nog een langgerekte zijvleugel die het beloop van de rooilijn van de Schalk Burgerstraat volgt en een kleine aanbouw langs de De la Reyweg. De in schoon metselwerk uitgevoerde vleugels bestaan uit 3 bouwlagen met plat dak welke aan het Veluweplein 16 vensterassen en aan de Schalk Burgerstraat 20 vensterassen telt. Het bouwdeel aan De la Reyweg telt eveneens 3 bouwlagen en 6 vensterassen met links hiervan een lagere aanbouw.
De hoofdvleugel aan het Veluweplein bezit een centrale ingangspartij die risalerend is uitgevoerd en wordt beëindigd met een torenvormig element voorzien van een in de architectuur opgenomen vlaggemasthouder. Het ontwerp vertoont de architectonische kenmerken van de Nieuwe Haagse School. Enkele jaren geleden is er een ruime extra entree toegevoegd aan de Schalk Burgerstraat en zijn kozijnen vervangen.

De school is van architectuurhistorische waarde al representatief voorbeeld van een schoolgebouw in de stijl van de Nieuwe Haagse School en bezit stedenbouwkundige waarde vanwege zijn prominente positie aan het Veluweplein. Tevens van cultuurhistorische waarde als één van de historische ankerpunten van de wijk Transvaal waar door stadsvernieuwing en herstructurering de identiteit snel verandert.

Voorgevel Veluweplein
moderne invulling zijgevel hoek Schalk Burgerstraat