Diamanthorst 10

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Diest, W. van
 • Bouwstijl
  Wederopbouw
 • Wijk
  Mariahoeve
 • Bouwjaar
  1959-1962
Registerblad 

Lagere school (voormalige openbare lagere school Diamanthorst), gebouwd in 1959-1962 naar ontwerp van W. van Diest in opdracht van Gemeentewerken.

Het schoolgebouw, met negen leslokalen en een gymlokaal, bestaat uit drie bouwlagen en heeft een L-vormige plattegrond. Op de begane grond bevindt zich één lokaal, een gemeenschapsruimte, een garderobe, toiletten, het kantoor van het schoolhoofd en in het korte stuk van het volume een gymzaal met kleedkamers. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich elk vier lokalen. Er zijn twee trappenhuizen. Het gymnastieklokaal en de nevenruimtes zijn door een eigen ingang buiten de school om bereikbaar. De technische ruimtes zijn in de kelder.

De gevels zijn van glas, met uitzondering van de stukken waarachter zich de toiletten bevinden; hier is een gesloten bakstenen gevel voorzien. Ook de kopgevels zijn opgetrokken in baksteen. Het boeibord is geel geverfd, de borstweringen zijn rood; het is onduidelijk in hoeverre dit kleurenschema oorspronkelijk is. In bouwtekeningen is het boeiboord wel geel gedacht. De ruiten bij de trappenhuizen zijn gezandstraald naar een ontwerp van de Haagse kunstenares Christa van Santen.

Dit schoolgebouw is onderdeel van seriebouw die in de wederopbouwperiode veelvuldig werd toegepast door de gemeente Den Haag, bijvoorbeeld ook bij scholen aan de Mozartlaan, Guntersteinweg en de Pachtersdreef. Bij dit systeem werd niet gewerkt met één hoofdaannemer die een aantal onderaannemers inschakelt, maar met een aantal aannemers op één niveau, die in nauwe samenwerking met en onder de coördinatie van Gemeentewerken het gebouw tot stand brachten. Door schoolgebouwen van hetzelfde type te bouwen, met geprefabriceerde materialen, kon bespaard worden op tijd en arbeid, en zo kon men sneller het grote tekort aan schoolruimten voor het kleuteronderwijs terugdringen.

De school in de voor de wederopbouw kenmerkende architectuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Het is tevens van cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven lagere schoolgebouw, gebouwd met geprefabriceerde materialen, kenmerkend waarop in de wederopbouw getracht werd relatief snel en met beperkte financiële middelen te bouwen.

NB. De latere aanbouw met adressering Diamanthorst 8 valt buiten de bescherming.