Doornstraat e.o

Hospitaal P.8

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Geuzen en Statenkwartier
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese
Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in
geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de
Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en
zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de
meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den
Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit
voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na
hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot
deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de
benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Hospitaal P.8.
Het hospitaal maakte onderdeel uit van een bataljonscommandopost op en in de omgeving van het
Lindoduin.

A. Lokatie.
Het hospitaal is ondergronds gelegen in een kleine, binnenstedelijk duintop ("het Doornpark") in het
bouwblok, begrensd door de Doornstraat, Helmstraat, Scheveningse weg, Van Dorpstraat en Johan
van Oldenbarneveltlaan.

B. Omschrijving.
De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Stündiger Ausbau in
Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht (Westwalltijdperk).
Dit standaardtype staat bekend als Regelbau 118, Sanitütsunterstand. Het Baunummer is 8596. De
bouw vergde 1440 m3 beton en 101 ton wapeningsijzer.

Het hospitaal of verbandplaats is een forse, geheel ondergronds gelegen bunker met
een aantal ruimten met een medische bestemming (opname, behandelkamer, ziekenzaal),
personeels- en voorraadruimten. Aan de lange zijde heeft de bunker twee, extra brede ingangen, die
beide via een gassluis toegang geven tot het inwendige. Tegenover de entrees bevindt zich een
afsluitbaar schietgat. Vanuit de ruimten achter deze schietgaten kon de ingang onder vuur genomen
worden.

Type 118 behoort tot de zeer zelden gebouwde bunkertypes. In Europa zijn er minimaal circa tien
gebouwd, voornamelijk in Nederland. Den Haag kent er één.

Waardering:
De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld
van een op Europees niveau zeer zeldzaam type.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische
waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.
 

meer weten 
Zie ook: Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den Haag. VOM-reeks 1995-1. van ir H. Ambachsheer en ing C.J. van Harmelen.
hospitaal P.8
Bataillon-Gefechtsstand Lindoduin