Korte Poten 57

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Vrind jr, W. de
 • Bouwstijl
  Eclecticisme Um 1800-bewegung
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1875
Registerblad 

Als winkel-woonpand ontworpen pand uit circa 1875 in eclectische architectuur bestaande uit drie bouwlagen onder een kap, twee vensterassen breed. De winkelpui dateert uit 1910.

De Korte Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Korte Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. Het pand Korte Poten 57 is hiervan een goede representant. De in schoon metselwerk uitgevoerde voorgevel is opgetrokken in rijke eclectische architectuur. Kenmerkend is de toepassing van fors gedimensioneerde ornamentiek zoals te zien bij de consoles van de kroonlijst en de geprofileerde sierlijsten van de kozijnen op de eerste en tweede verdieping. Het pand was rond 1900 in gebruik als slagerij. In 1910 werd de eenvoudige houten 19e-eeuwse pui in opdracht van de eigenaar (de 's-Gravenhaagsche Vleeschhouwerij van J.C. Kok) vervangen door de huidige pui in een historiserende, op de Um-1800 beweging geïnspireerde, stijl.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van eclectische architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met winkelpui uit 1910 in historiserende stijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Korte Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Korte Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.