Plein 11

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    19e eeuw
Registerblad 

Pand met negentiende eeuws uiterlijk bestaande uit drie bouwlagen onder kapverdieping met gepleisterde voorgevel.  

Het Plein dateert in zijn huidige omvang uit 1631 toen naar planen van Constantijn Huygens de grafelijke moestuinen werden veranderd in een monumentaal stadsplein. Aan de zuidzijde van het Plein aansluitend op de bebouwing van de Lange en Korte Poten verrezen naast enkel rijke patriciërswoningen ook herenhuizen van meer bescheiden omvang. Rond 1875 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuispuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkel- en vermaaksfunctie voor de zuidzijde van het Plein zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. De nieuwe panden  zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot het Interbellum. Plein 11 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 waarvan de oorspronkelijk woonfunctie later is veranderd in een winkel-bedrijfsfunctie. De kap, kroonlijst en hoge vensters op de verdiepingen geven het pand een 19e eeuws uiterlijk maar het casco is van oudere oorsprong (vermoedelijk zeventiende eeuw). De kap en kroonlijst worden gedeeld met het naastgelegen pand Plein 12/12a (een gemeentelijk monument). De ramen op de verdiepingen zijn in het laatste kwart van de 20e eeuw vervangen door kunststof kozijnen maar de houten kozijnen zijn behouden gebleven. De pui op de begane grond is meerdere malen gewijzigd en thans voorzien van een moderne invulling.

Het pand is van bouwhistorische waarde vanwege de oudere oorspong van het pand met een goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de verandering aan de zuidzijde van het Plein vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw  van een deftige woonbuurt  tot een voor die tijd mondaine verblijfs- en winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van het Plein. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel met uitzondering van de moderne invulling op de begane grond.