Prins Willemstraat

begraafplaats Ter Navolging

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Monument nr.
  17960
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1780; 1793
Registerblad 

Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, van algemeen belang uit een oogpunt van oudheidkundige en historische waarde.

meer weten 
Kleine begraafplaats gelegen op een afgevlakte duintop aan het einde van de Scheveningseweg waar op 11 mei 1780 de eerste ter aarde bestelling heeft plaatsgevonden. Het in circelvorm aangelegde grafveld wordt omsloten door een bakstenen muur. De huidige omvang dateert van 1793 toen de begraafplaats werd vergroot van 30 naar 72 begraafplaatsen. De entree bestaat uit een poortdoorgang, beƫindigd door een hardstenen, geprofileerd hoofdgestel. De poort wordt afgesloten met een rijk bewerkt ijzeren hekwerk. De twee lokalen met rondboogvensters ter weerszijden van de poort zijn respectievelijk in 1864 en 1885 toegevoegd. Bekende personen die hier zijn begraven zijn Groen van Prinsterer (gedenksteen aanwezig, onthuld op 3 juni 1884), Betje Wolff en Aagje Deken (gedenksteen aanwezig, onthuld op 21 oktober 1895). De begraafplaats is bereikbaar via een "oprijlaan" dat wordt afgesloten door een ijzeren hekwerk uit 1891 op de hoek van de Prins Wilemstraat en de Duinstraat. Ontstaan op initiatief van Abraham Perrenot, die door de aanleg van deze begraafplaats, toen nog buiten de bebouwde kom, het begraven buiten de bewoonde kernen wilde bevorderen. Hij diende hiertoe in 1777 een verzoek in bij de Gecommiteerde Raden van Hollands Zuiderkwartier om hem een stukje grond in de grafelijkheidsduinen langs de Scheveningseweg in erfpacht te geven.
entree met toegangshek vanaf de Doornstraat
buitenterrein met graven tegen muur en toegangspoort
grafterrein met graven