Raamweg naast nr. 47

tankmuur X.17

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Benoordenhout
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Tankmuur X.17.
Aan de oostzijde werd de tankversperring in de hoofdweerstandslijn langs het tracee Koningskade-Raamweg gevormd door een afwisseling van betonnen en bakstenen muren. Voor de haaks op dit tracee uitkomende straten en langs de tuinen waren betonnen tankmuren opgetrokken. Voor de begane grond en in gevelopeningen van de langs het tracee gelegen bebouwing waren bakstenen muren gemetseld.

A. Lokatie.
De tankmuur ligt langs de tuin van het gebouw Raamweg 47 (vm Huize Katwijk).

B. Omschrijving.
De tankmuur (Panzermauer) is opgetrokken uit ongewapend beton. De hoogte ten opzichte van het maaiveld is circa 2,5 meter. De dikte op maaiveldniveau is circa 2 meter, aan de top circa 1,5 meter. Op regelmatige afstanden zijn - teneinde de tankmuur als tuinmuur te camoufleren - aan de straatzijde bakstenen pilasters in de muur verwerkt.

De resterende circa 60 meter, gave in de oorspronkelijke context gebleven, tankmuur is een voor Haagse begrippen zeer zeldzaam restant van de tankversperring in de hoofdweerstandslijn. De tankmuur markeert als enige restant in het tracee Koningskade-Raamweg de oostelijke grens van de Stützpunktgruppe Scheveningen.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.
 

tankmuur X.17
tankmuur