Dendrochronologisch onderzoek aan het Westeinde

Dirk de Vries neemt een houtmonster

In de voormalige Gemeentelijke Kredietbank aan het Westeinde 40/42 is onlangs de recente interieurafwerking en indeling verwijderd. Hierbij kwamen enkele verrassende bouwsporen tevoorschijn. Zo kwam in Westeinde 42 een oude balk met een gotische peerkraalconsole in het zicht. Voor Haagse begrippen een zeldzaamheid.

Het was al bekend dat in Westeinde 40 nog restanten van het Sint Barbaraconvent aanwezig zijn. Dit klooster  was rond 1480 gesticht. Nog geen eeuw later, in 1572, werd het klooster al opgeheven. De kloostergebouwen werden gesloopt of verbouwd tot woonhuis.

Van de kap van Westeinde 40 en de gevonden moerbalk in Westeinde 42 zijn door Dirk de Vries van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houtmonsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek. De monsters van de kap bleken te dateren uit 1486. Dit bouwdeel, vermoedelijk de refter, moet dus kort na de stichting van het klooster gebouwd zijn. De balk in het buurpand gaf een iets minder nauwkeurige datering rond 1526. Deze datering is te koppelen aan de koop van twee huizen door het klooster in 1519. Deze huizen werden waarschijnlijk gesloopt en vervangen door een nieuwe kloostervleugel.

 

Dendrochronologisch onderzoek

Bij dendrochronologisch onderzoek wordt uit het hout een dun staafje gehaald door middel van een holle boor. Aan de hand van de daarop zichtbare jaar-of groeiringen wordt onderzocht wanneer het hout gekapt is en waar de betreffende boom vandaan komt. De jaarringen werken daarbij als een soort streepjescode.