Start aanvraagperiode instandhoudingssubsidie en woonhuissubsidie

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2023 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de RCE. Voor deze aanvraagronde is het budget met € 22 miljoen verhoogd. Meer informatie: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2023/01/31/instandhoudingssubsidie-in-2023-aanvragen

Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Meer informatie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten