Monumentale Hemsterhuisbrug weer op zijn plek

foto Frank Jansen

 

Op 16 januari is de monumentale Hemsterhuisbrug teruggekeerd aan de Noordwal. De afdeling monumentenzorg heeft bijgedragen door een bouwhistorisch onderzoek. Naar aanleiding hiervan is ook kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Hierop is de nieuwe, heldergroene kleur gebaseerd die de brug nu heeft gekregen. Bij de restauratie is ingezet om zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal te hergebruiken, zoals de langsliggers van het brugdek en het natuursteen. Helaas was de oude spin, onderdeel van het draaimechanisme, te zwaar beschadigd. Aangezien het een wens was van velen dat de brug weer draaibaar zou worden gemaakt is deze vervangen door een kopie van gietstaal.

 

 fotograaf Frank Jansen