Laakkwartier

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    maandag, februari 11, 2002

Door de ligging, het bijzondere "Berlagiaanse karakter" en de architectuur is Laakkwartier een van de best geslaagde wijken voor de arbeider en de middenstand van de stad met architectuurstromingen zoals die van de Amsterdamseschool en de Nieuwe Haagse School.

Typerend zijn:
- de uniformiteit van het stedenbouwkundig plan dat onaangetast is en de verwevenheid van
 stedenbouw en architectuur,
- de afwisseling van pleinen, lanen en straten,
- de samenhang en een monumentaal gevelbeeld in Laakkwartier-Centraal aan de
 Goeverneurlaan, Genestetlaan en het Lorentzplein,
- de Berlagiaanse stedenbouwkundige aanleg van brede gevorkte hoofdassen en besloten
 binnenruimten,
- de groene assen van Allard Piersonstraat, Damasstraat en Arnout Drostlaan met
 sportterreinen,
- de landschappelijke waarde van de groenaanleg van de sportterreinen, de Damasstraat, de
  Arnoud Drostlaan en de Allard Piersonlaan,
- de historische en landschappelijke waarde van het water met groenaanleg van de Laak en de
 Broeksloot.