Zuiderpark

  • Status 
    Rijks beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    dinsdag, februari 1, 2011

Het Zuiderpark is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd:

  • de parkaanleg
  • de eendenkooi
  • het Scheepstra- en Ligthartmonument
  • entreepartij Veluweplein

Het Zuiderpark is in cultuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:

- de uit de jaren twintig en dertig daterende parkaanleg  met vijvers, speelweiden en tal van educatieve voorzieningen als het eerste Nederlandse voorbeeld van een volkspark waarin de moderne ideeën over de opvoedkundige waarden van natuurbeleving voor de arbeidende klasse zijn weerspiegeld;
- de eendenkooi die hier al minstens vanaf de zeventiende eeuw is gelocaliseerd en die als de oudste eendenkooi van Nederland kan worden beschouwd;
- het door de beeldhouwer F. van Haal in 1930 vervaardigde gedenkmonument met de beeltenis van Ot en Sien ter nagedachtenis aan het werk van Jan Ligthart en H. Scheepstra;
- de hoofdentree uit 1939/1940 van het park aan het Veluweplein met monumentale bronzen beelden van Corinne Franzen-Heslenfeld.