Lange Poten 41

Centraal Bioscoop Theater

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Hoogenband, C. van den
 • Bouwstijl
  Art Deco Um 1800-bewegung
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1919
Registerblad 

Voormalig bioscooptheater naar ontwerp uit 1919 van de Haagse architect Cornelis van den Hoogenband in opdracht van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Hotels, Restaurants & Koffiehuizen.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. Ook  andere  vermaaksfuncties doen dan in de stad hun intrede. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden in de Lange Poten wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe panden zijn vaak hoger en breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Lange Poten 41 is hiervan een goede representant. De functie van bioscooptheater paste goed in de nieuwe mondaine levenssfeer van die tijd. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw is het pand in gebruik gebleven als bioscoop waarna het een winkelfunctie heeft gekregen. De voorgevel is daarbij op de begane grond wel aangepast maar verder nog goed bewaard gebleven. De brede met natuurstenen beklede gevel heeft een opvallende sierlijk gebogen beëindiging waar ter hoogte van de smalle zijtraveeën een aan de theaterwereld ontleende mannelijke- en een vrouwelijke maskerkop is aangebracht. In het gebogen fronton is een reliëf met een voorstelling van muziekinstrumenten. De architectuur is een mengeling van de in die tijd populaire Art-Deco stijl en de meer traditionele vormgeving geïnspireerd op de “Um 1800- Bewegung”.  De invulling van de puien op de begane grond is van recente datum.

De voormalige bioscooptheater is van architectuurhistorische waarde als voor Den Haag zeldzaam voorbeeld van een vermaaksgebouw uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in een mengeling van  Art-Deco en de meer traditionele vormgeving geïnspireerd op de “Um 1800-Bewegung”. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Lange Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine verblijfs- en winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel

Opname D. Valentijn, 6 augustus 2004.
Opname D. Valentijn, 6 augustus 2004.
Opname D. Valentijn, 6 augustus 2004.
Opname D. Valentijn, 6 augustus 2004.
Opname D. Valentijn, 6 augustus 2004.
Interieur Centraal Theater
Interieur Centraal Theater
gevel detail
gevel detail