Pompstationsweg 327

watertoren

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Brouwer, L.A.
 • Monument nr.
  477404
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Oostduinen
 • Bouwjaar
  1874
Registerblad 

Achthoekige watertoren uit 1874 uitgevoerd in schoon metselwerk. Het is het eerste exemplaar in Nederland waar een bakstenen muur om het reservoir is opgetrokken, hetgeen de zwaar aangelegde onderbouw verklaart. Het uiterlijk van de toren wordt gekenmerkt door een onderbouw in de vorm van een sokkelgeleding, een middendeel met verticale nissen in de gevelvlakken en een bovenbouw met horizontale geleding van sierlijsten, afgesloten door een balustrade. De toren wordt gedekt door een koperen koepeldak.

Onder de afsluitende hardstenen lijst van de sokkelgeleding is een geblokt rondboogfries met (dichtgezette) vensters. Het bouwdeel waarin het ingangsportaal is gesitueerd, is rechthoekig uitgebouwd en wordt bekroond door een gebogen fronton, waarop het vignet van het Duinwaterleidingbedrijf is aangebracht. De ingang bevindt zich tussen twee forse taps toelopende gebosseerde hardstenen pilasters met rustica, waarop twee koperen gedenkplaten. De paneeldeur bezit een gebosseerde hardstenen omlijsting, waarvan de sluitsteen voorzien is van het wapen van Den Haag. Hierboven een tweelicht, geflankeerd door hardstenen voluten en bekroond door een driehoekig fronton. Het gevelvlak daarboven wordt omlijst door in baksteen gebosseerde pilasters met composiete kapitelen. Hiertussen bevindt zich een gekoppeld rondboogvenster en daarboven een natuurstenen zuiltje met een composiet kapiteel. Het gevelvlak wordt afgesloten door een klein rondboogfries met blindnisjes. In de overige gevelvlakken zijn ongeveer halverwege smalle rondboogvensters met ruitvormige glazen aangebracht binnen een omlijsting van zware, hardstenen muurzuilen met dobbelsteenkapitelen, rustend op consoles.

De bovenbouw van de toren is voorzien van hardstenen banden en bezit onder een geprofileerde hardstenen lijst een uitkraging in de vorm van een geblokt rondboogfries met cirkelvormige nissen, die rust op gemetselde vertandingen. Boven de kroonlijst loopt een blinde, natuurstenen balustrade rondom de toren.

Waardering
Watertoren van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het Duinwaterleidingcomplex en als belangrijke schakel in de ontwikkeling van de watertorenarchitectuur; hoofdvorm, materiaalgebruik en detailleringen zijn goed bewaard.