Nieuws

De Groene Menukaart

05-01-2017
Wilt u uw historische pand van voor 1945 energiezuinig maken en verduurzamen? Via de tab boven komt u snel op de voor Den Haag ontwikkelde website De Groene Menukaart. Deze website heeft de gemeente Den Haag samen met zes andere Nederlandse gemeenten ontwikkelt: een site die per gemeente de mogelijkheden om historische gebouwen te verduurzamen overzichtelijk in kaart brengt.  

Haagse Monumentenprijs 2016

28-09-2016
In 2016 was het thema van de Haagse Monumentenprijs herbestemming. Na functieverlies is het vaak een opgave om een herbestemming of nieuwe gebruiker te vinden. De genomineerde panden hebben alle drie een specifiek karakter. Dit maakt herbestemmen ingewikkeld. Bij alledrie is het uitermate geslaagd. Daarnaast werden de panden ook gerestaureerd. Er is sprake van een rendabel hergebruik waardoor het monument kan voortbestaan.

De gevels van landhuis Ockenburgh

12-09-2016
Bij de restauratie van Ockenburgh moest de pleisterlaag worden verwijderd om de gevels te kunnen herstellen. Het huis is niet altijd gepleisterd geweest, dit gebeurde pas in 1851. Dat was niet zonder reden. Nu de pleisterlaag verwijderd is, komt een lappendeken van metselwerk tevoorschijn. Niet bepaald het beeld dat past bij een landhuis. Aan de hand van het in het zicht gekomen metselwerk is gedeeltelijk de bouwgeschiedenis te herleiden. Zo zijn restanten van de bogen teruggevonden die op een gravure uit de 17de eeuw staan.

Plafond-beschilderingen Ockenburgh blootgelegd

12-07-2016
Ockenburgh heeft een lange geschiedenis. Rond 1650 liet geneesheer en dichter Jacob Westerbaen een landhuis bouwen. In de loop der eeuwen is het huis flink uitgebreid en verbouwd, zoals ook twee gevelstenen uit 1851 en 1899 laten zien. Enige maanden geleden is er gestart met de cascorestauratie van Ockenburgh. Deze vordert gestaag. In het oudste deel van het landhuis zijn de verlaagde plafonds verwijderd zodat nu de verdiepingsbalklaag van het 17de-eeuwse huis volledig in het zicht is gekomen. De balklaag is met behulp van fotogrammetrie in beeld gebracht zodat een mooi overzicht ontstaat.

Neem een kijkje in Paleis Noordeinde

11-05-2016
Via Google Street View kan iederen nu virtueel rondkijken in Paleis Noordeinde, het Haagse werkpaleis van koning Willem-Alexander.

'Symboliek in architectuur: vrijmetselarij van Den Haag tot Java’ Tentoonstelling over vrijmetselaarstempels

10-05-2016
In het Cultuurpaviljoen van de Tong Tong Fair op het Malieveld is van 28 mei t/m 5 juni de tentoonstelling Symboliek in architectuur: vrijmetselarij van Den Haag tot Java te zien. Deze expositie belicht een onbekende categorie architectuur, waarin symbolen een grote rol spelen: gebouwen van vrijmetselaars. Hiervan zijn zowel in Den Haag als op Java prachtige voorbeelden bewaard gebleven, die een monumentenstatus hebben. De gebouwen van vrijmetselaarsloges zijn niet alleen van historisch belang, ze spreken ook tot de verbeelding vanwege hun besloten karakter.

Nieuwe wet voor het cultureel erfgoed

04-05-2016
Juli 2016 wordt een belangrijk moment voor de erfgoedsector want voor het eerst komt er dan één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie.

Compact en Harmonisch. Sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015

21-04-2016
Donderdag 7 april heeft de presentatie plaatsgevonden van de VOM-uitgave "Compact en Harmonisch. Sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015". Voorafgaand aan de presentatie werd in de Bilbiotheek een mini-symposium gehouden over dit onderwerp waaraan diverse woningbouwcorporaties een bijdrage hebben geleverd. Wethouder Joris Wijsmuller heeft na het symposium een tentoonstelling geopend over 100 jaar Haagse sociale woningbouw in het atrium van het stadhuis. Deze tentoonstelling is nog tot eind mei te bezichtigen.

Dag van de Haagse Geschiedenis

11-04-2016
Zaterdag 16 april is het weer De Dag van de Haagse Geschiedenis. Ook de afdeling Monumentenzorg en Welstand is er weer bij! Dit jaar is het thema Lief & Leed. In(des) Love Bevestig elkaars liefde in Hotel Des Indes! Wilt u al jaren opnieuw uw trouwgelofte afleggen? Of wilt u aan uw partner/vriend(in)/geliefde uw liefde officieel bekrachtigen? Doe het nu! U krijgt vandaag de gelegenheid om in de Van Brienen zaal van het mooie Des Indes dit te doen.

Oude deeltjes in de VOM-reeks digitaal beschikbaar

11-04-2016
Er zijn weer zeven oude deeltjes uit de VOM-reeks toegevoegd onder het tabblad Publicaties. Ze zijn hier gratis digitaal opvraagbaar.   Het Nobelhuis  (Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek)  1984 nummer 2 Gebouw Mercurius    (De restauratie en verbouwing van Noordeinde 42)  1985 nummer 4 Riviervismarkt 3 en 4  (Een restauratie in het hart van Den Haag)  1988 nummer 2 De Laakmolen    (De restauratie en nieuwbouw van de Laakmolen te 's-Gravenhage)  1988 nummer 3

Pagina's