Nieuws

Opnieuw Romeinse dakpannen gevonden

29-07-2015
Op het toekomstige terrein van de Rotterdamsebaan zijn veel Romeinse dakpannen gevonden. En dat kan iets bijzonders betekenen. In de zomer van 1997 werd tijdens de aanleg van bedrijventerrein Hoornwijck in Rijswijk een bijzondere vondst gedaan: ruim 40 Romeinse dakpannen. Dit was sensationeel omdat zoiets nooit eerder was gevonden. Maar dat beeld is met de opgravingen in het tracé van de Rotterdamsebaan veranderd.

Sporen van Smaragd, Heimwee & Inspiratie

27-05-2015
Den Haag is al eeuwen een middelpunt van internationaal verkeer. In de stadsgeschiedenis neemt de band met voormalig Nederlands-Indië een belangrijke plaats in. De commerciële en culturele uitwisseling met de ‘Gordel van Smaragd’ heeft sporen achtergelaten in het stadsbeeld die nu als ‘typisch Haags’ worden beschouwd. Omdat deze Indische kenmerken bij verbouwing, sloop en stadsvernieuwing verloren kunnen gaan, startte de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente Den Haag in 2010 het project Sporen van Smaragd.

Dag van de Architectuur in Den Haag

20-05-2015
Ervaar en beleef de rijkdom van architectuur. Zet zaterdag 20 juni 2015 alvast in je agenda en kom naar de Dag van de Architectuur in Den Haag. Bezoek bijzondere gebouwen die anders niet toegankelijk zijn. Architectuurgidsen en gebruikers verzorgen gratis rondleidingen. Of doe mee met een van de vele activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website www.dvda-denhaag.nl

Made in The Hague: geschiedenis Haagse industrie

01-05-2015
Vanaf 1 mei tot eind 2015 staat Den Haag in het teken van ‘Made in The Hague’. Het verborgen verleden van de industrie in Den Haag wordt met een reeks activiteiten zichtbaar gemaakt. Dit jaar is het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed. Een goede gelegenheid om de verdwenen en bestaande Haagse industrie te ervaren. Verrassend Vaak is het voor mensen een verrassing om te horen dat er in Den Haag vroeger veel industrie is geweest. Wist u bijvoorbeeld dat:

Stadsleven/City Life, 18 april Dag van de Haagse Geschiedenis 2015

13-04-2015
Al 10 jaar organiseert het Haags Gemeentearchief met steun van de afdeling Archeologie en de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag de Dag van de Haagse Geschiedenis. Het doel van deze Dag is om alle Hagenaars bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den Haag en hen dit zelf ook te laten ontdekken. Waar liggen de wortels van Den Haag en de Hagenaars? Dit jaar werken 40 erfgoed- en culturele instellingen en organisaties in Den Haag samen om dit doel te bereiken. Zij organiseren allerlei activiteiten zoals stadswandelingen, lezingen, boottochten en workshops.

Den Haag Stad in oorlog - Stad in vrede

09-04-2015
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding is het boek ‘Den Haag – stad in oorlog – stad in vrede ‘ verschenen. In het boek staan foto’s uit de Tweede Wereldoorlog naast foto’s van ‘nu’. Het eerste exemplaar is op 8 april 2015 aangeboden aan burgemeester Jozias van Aartsen.

Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen

24-02-2015
Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen is mogelijk. Echter, niet in alle gevallen. De wegwijzer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op de voorwaarden waaronder zonne-energie mogelijk is, zowel vanuit cultuurhistorisch als technisch oogpunt. Ook komen de verschillende vormen van zonne-energie aan bod en gaat de wegwijzer in op aspecten als kosten, onderhoud, veiligheid en de mogelijke alternatieven. Tot slot worden eigenaren en huurders geinformeerd over waar ze terecht kunnen voor advies en de vergunning.

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

29-01-2015
Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Atlantikwall en de Koude Oorlog

16-01-2015
De Atlantikwall is een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten is dat veel Atlantikwall-objecten tijdens de Koude Oorlog werden hergebruikt voor de verdediging van ons land tegen de nieuwe vijand: de Sovjet Unie. Zowel Defensie, de NAVO als de Bescherming Bevolking maakten dankbaar gebruik van de solide Duitse bunkers. Hiermee kreeg de Atlantikwall een extra betekenislaag.

Pagina's