sporen van smaragd

Een erfgoedproject van de gemeente Den Haag

Den Haag is al eeuwen een middelpunt van internationaal verkeer en heeft daardoor een multicultureel karakter gekregen. In de stadsgeschiedenis neemt vooral de band met het voormalig Nederlands-Indië een voorname plaats in. De commerciële en culturele uitwisseling met de ‘Gordel van Smaragd’ heeft vele zichtbare sporen achtergelaten in het stadsbeeld. In de loop der jaren zijn we die Indische kenmerken als ‘typisch Haags’ gaan ervaren.

De geschiedenis die achter gebouwen en straatnamen schuilgaat loopt het risico om in de vergetelheid te raken. De stad is voortdurend in beweging; er wordt verbouwd, gesloopt en vernieuwd. Het is daarbij mogelijk, dat sporen van ons internationaal gedeelde verleden onopgemerkt en achteloos verloren gaan. Om dit te voorkomen heeft de gemeente Den Haag deze sporen allereerst geïnventariseerd.

Dit inventarisatieproject Sporen van Smaragd – Nederlands-Indisch erfgoed in Den Haag, 1853-1945 ging in 2010 van start met steun van het Haagse Historisch Museum. Het onderzoeksproject is uitgevoerd op basis van publieksparticipatie. (Oud)Hagenaars, de Indische gemeenschap en andere geïnteresseerden hebben via social media actief aan het project bijgedragen. In 2012 verscheen de ‘erfgoedglossy’ Smaragd – Indisch erfgoed in Den Haag, waarin een voorproefje werd gegeven van de verwachte resultaten van het project.

Dit jaar zullen de resultaten van het project voor een breed publiek onder de aandacht worden gebracht via een publicatie en verschillende activiteiten. Hiertoe behoren een Indische stadkaart, een erfgoedsymposium en tentoonstellingen op diverse locaties in de stad.

Kijk voor meer info op de website Sporen van Smaragd.