1 Ministerie van Koloniën

Plein 1: Ministerie van Koloniën

Het eerste ministeriegebouw dat als zodanig is ontworpen, is dat van Koloniën. Het werd in 1860 gebouwd door architect Willem Nicolaas Rose (geb. Cheribon, 1801-1877). Vanuit het ministerie werd het verkeer van ambtenaren en militairen naar de overzeese gebiedsdelen aangestuurd. Bedrijven met een internationaal werkterrein hadden contact met het ministerie en kozen Den Haag daarom als vestigingsplaats voor hun kantoren. Aan de overzijde van het Plein op huisnummer 24 ligt Sociëteit De Witte, waar in de negentiende eeuw welgestelde verlofgangers en repatrianten elkaar troffen om te borrelen en zakelijk te netwerken.

 

Ministerie van KoloniënFoto: Kroon & Wagtberg Hansen

In het ministerie is het interieur van de regentenkamer bewaard gebleven. Bij een restauratie in 1981 werd boven de deuringang de bekende uitspraak van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) herontdekt: 'Daer can in Indië wat groots verrigt worden' (1618). In het plafond zijn wapenschilden van Batavia, Tegal, Makassar en Soerabaja aangebracht. Naast de schouw zijn (replica’s van) de portretten van 66 opeenvolgende Gouverneurs-Generaal van Oost-Indië in een lijst gevat. Inmiddels is het ministerie opgeheven en is het pand onderdeel van de gebouwen van de Tweede Kamer.

Regentenkamer van het ministerie van KoloniënFoto: Kroon & Wagtberg Hansen