151 Pensioenfondsen van de Koloniale Landsdienaren

Neuhuyskade 32-34: Pensioenfondsen van de Koloniale Landsdienaren

De Pensioenfondsen van de Koloniale Landsdienaren vonden in 1927 onderdak op Neuhuyskade 32-34 in een pand van ir. Dirk P. Roosenburg (1887-1962). In het trappenhuis is een hoog glas-in-loodraam aangebracht, dat de verscheidenheid van Indische flora en fauna toont: van vissen in de zee beneden tot vogels in de lucht boven. Het is gesigneerd door glazeniers Henri van der Stok (1870-1946) en Hans Liefkes (1891-1967).

Neuhuyskade 32-34, detail van het glas-in-lood in het trappenhuisFoto: Kroon & Wagtberg Hansen

Beeldhouwer Albert Polydor Termote (1887-1978) maakte de sculptuur op dakhoogte, die de eensgezindheid tussen Nederland en haar kolonie verbeeld als twee gevleugelde vrouwen.

Voor meer Sporen van Smaragd in het Haagse Hout, klik hier.

Neuhuyskade 32-34Foto: Kroon & Wagtberg Hansen