14 Segbroek

Thomsonlaan 109: Woonhuis Indische studenten

In 1919 verbleef op Thomsonlaan 109 een aantal studenten uit voorname Indische families, waaronder Raden Mas Noto Soeroto (geb. Djokjakarta, 1888-1951). Hij kwam in 1908 naar Den Haag en studeerde rechten in Leiden, maar ontwikkelde zich vervolgens als journalist en dichter. Noto Soeroto was onder meer redacteur van het tijdschrift Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw; medeoprichter en voorzitter van de Indische Vereeniging; oprichter van boekhandel-uitgeverij Adi-Poestaka (‘schone geschriften’) en het maandblad Oedaya, waarin hij eigen werk publiceerde. Hij profileerde zich als politiek activist, maar deelde niet de nationalistische visie die in zijn thuisland in opkomst was.

Thomsonlaan 109, woonhuis van o.a. Raden Mas Noto SoerotoFoto: Kroon & Wagtberg Hansen

Thomsonplein: Standbeeld majoor L.W.J.K. Thomson

Op het Thomsonplein staat het standbeeld van zijn naamgever: majoor Lodewijk W.J.K. Thomson (1869-1914), militair bevelhebber en politicus. In 1893 vertrok Thomson als eerste luitenant der infanterie naar Nederlands-Indië, waar hij betrokken was bij de militaire handelingen in Atjeh. Later werd hij bekend vanwege zijn betrokkenheid bij de strijd in Albanië. Het standbeeld, onthuld in 1918, is een ontwerp van beeldhouwer Charles van Wijk (1875-1917). Na zijn dood heeft Arend Willem Maurits Odé (1865-1955) het voltooid.

Voor meer Sporen van Smaragd in Segbroek, klik hier.

Thomsonplein, detail standbeeld Majoor ThomsonFoto: Kroon & Wagtberg Hansen