82 De Volharding

Grote Markt 22-24: De Volharding

Indische invloed is in Haagse architectuur niet altijd in één oogopslag te herkennen. Architecten die in Nederlands-Indië werden geboren, maakten ook niet altijd gebruik van traditionele Indische symboliek of vormentaal in hun Haagse bouwwerken. Een voorbeeld is het oeuvre van architect Jan Willem Eduard Buijs (geb. Soerakarta, 1889-1961), meest bekend van zijn veelbesproken ontwerp voor De Volharding aan de Grote Markt in Den Haag. Het kantoor van Coöperatie De Volharding werd door hem als een vernieuwend lichtmonument vormgegeven. Het gebouw heeft een skelet van gewapend beton, wat het mogelijk maakte om niet-dragende gevels te plaatsen. De borstweringen kregen hoge lichtbakken, die werden voorzien van reclameteksten door zinken letters en cijfers in de bakken te plaatsen. Buijs’ oeuvre geeft blijk van de strakke lijnvoering die wel met het de Nieuwe Haagsche School en het Nieuwe Bouwen geassocieerd wordt, maar heeft iets heel eigens, waardoor zijn gebouwen zich niet in kunsthistorische hokjes laten stoppen.

De Volharding bij avond, 1928Foto: Haags Gemeente Archief