131 Zeeheldenkwartier

De Ruyterstraat 67-67a: Tempelcomplex

Architect Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) ontleende zijn inspiratie onder meer aan het tempelcomplex van de Boroboedoer en aan Islamitische bouwkunst. Veel van zijn ontwerpen hebben een kleine, onopvallende ingang (zoals een moskee) en een typerende meanderende belijning. Dat geldt ook voor de vrijmetselaars- en theosofentempel, die De Bazel in 1916 bouwde in De Ruyterstraat 67-67a (nu onderdeel van het Museum voor Communicatie). De Bazel gaf zijn esoterische levensovertuiging, waarin oosterse concepten een grote rol speelden, vaak in zijn ontwerpen weer als een symbolische reis vanuit een materiële sfeer (het aardse) naar een immateriële sfeer (inzicht).

De Ruijterstraat 67-67a, ingangspartij van het tempelcomplexFoto: Kroon & Wagtberg Hansen

Van Merlenstraat: Woonhuis Jan Toorop

Kunstenaar Jan Theodoor Toorop (geb. Poerworedjo, 1858-1928) kwam met zijn ouders in 1868 uit Banka en woonde vanaf 1875 in Den Haag. Indische wajang kulit (schaduwpoppen) worden wel gezien als de inspiratie voor de dunne figuren met langgerekte ledematen, die voor 1900 zijn werk in symbolistische stijl bevolkten. Toorop woonde en werkte een deel van zijn leven in Domburg en Nijmegen, en vestigde zich in 1915 opnieuw in Den Haag. Van 1918 tot zijn dood in 1928 woonde hij in de Van Merlenstraat, eerst op huisnr. 65 en later 124.

Van Merlenstraat 124Foto: Kroon & Wagtberg Hansen